Chúc mừng 8/3 đến toàn thể cán bộ công nhân viên sao mai


Chúc mừng 8/3.
Chúc chị em ta
Tay mang nhiều hoa
Giỏ xách nhiều quà
Được đi la cà
Ăn chơi thả ga
Mồng 8/3 hạnh phúc-vui tươi-luôn trẻ đẹp!